Service Description

Service Provider: Област Пловдив , UIC/BULSTAT 115009166

Важно! За да използвате портала е необходимо да използвате Интернет Експлорер (Internet Explorer) и да разполагате с инсталирана Java, която може да изтеглите от тук.

Тук можете да подавате Искане за предоставяне на административна услуга

Заявител може да бъде административен орган (Община или друга държавна институция), физическо или юридическо лице, като е необходим валиден сертификат за Квалифициран електронен подпис

(КЕП).

Необходимо е в полето СЪДЪРЖАНИЕ да се посочи:

  1. Наименованието на административната услуга;
  2. Вашето желание как да получите издадения документ/удостоверение:
  • Като сканирано копие с КЕП по електронен път на електронен адрес (e-mail), посочен при заявяването;
  • Чрез пощенски оператор, като се съгласявам разхода по доставката да е за моя сметка;
  • Лично на гише в сградата на администрацията;

Като документи се прилагат:

  1. Подписано с КЕП или сканирано копие на подписан формуляр за заявка на услуга;
  2. Всички необходими документи, описани във формуляра. Приемат се документи във формат .pdf, .jpg, .jpeg, .zip, .docx, .doc, .xls, .xlsx, .odt с максимален размер до 10 MB.;

Регистрационният индекс се получава автоматично на електронната Ви поща, която е посочена в полето данни за контакт.

При необходимост от повече информация ще се свържем с Вас на посочените данни за контакт.

Предоставяните административни услуги можете да видите тук, където се намират и формуляри за заявяване.

Наименование на услугата Формуляр
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за трудов стаж – УП3
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход
For system requirements please see our "System Requirements" page.