District Administration

Plovdiv District

Service Description

Service Provider: Област Пловдив , UIC/BULSTAT 115009166

Важно! За да използвате портала е необходимо да използвате Интернет Експлорер (Internet Explorer) и да разполагате с инсталирана Java, която може да изтеглите от тук.

Тук можете да подавате Жалба, Сигнал или Предложение.

Заявител може да бъде административен орган (Община или друга държавна институция), физическо или юридическо лице, като е необходим валиден сертификат за Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Необходимо е в полето СЪДЪРЖАНИЕ да се посочи:

  1. Вид на документа;
  2. Вашето желание как да получите издадения документ/удостоверение:
    • Като сканирано копие с КЕП по електронен път на електронен адрес (e-mail), посочен при заявяването;
    • Чрез пощенски оператор, като се съгласявам разхода по доставката да е за моя сметка;
    • Лично на гише в сградата на администрацията;

Като документи се прилагат:

  1. Подписано с КЕП или сканирано копие на подписан формуляр или документ в свободен текст;
  2. Всички необходими документи, описани във формуляра. Приемат се документи във формат .pdf, .jpg, .jpeg, .zip, .docx, .doc, .xls, .xlsx, .odt с максимален размер до 10 MB.;

Регистрационният индекс се получава автоматично на електронната Ви поща, която е посочена в полето данни за контакт.

При необходимост от повече информация ще се свържем с Вас на посочените данни за контакт.

Предоставяните административни услуги можете да видите на тук, където се намират бланки и формуляри за предоставяните административни услуги.